Навчання

Головна  >>  Навчання

woman-at-computer

Головною метою діяльності постійно діючого навчально-консультаційного семінару-практикуму є надання освітніх, інформаційно-консультаційних послуг в сфері роботи з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0) та організація системного, ефективного  і компетентного навчання роботі з СЕВ ОВВ  версія 2.0  діловодів державних органів виконавчої влади, з метою якнайшвидшого переходу до безпаперового документообігу.

Відповідно до протоколу наради Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань впровадження міжвідомчого електронного документообігу від 16 липня 2015 року під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України Онищенко Г.В. та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015р. № 351 “Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі”, було розроблено та затверджено програму постійно діючого навчально-консультаційного семінару-практикуму «Застосування інформаційних технологій в роботі системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0)» створеного на базі державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України».

Згідно до закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, наказу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 року №1207 «Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного документообігу» та ряду інших нормативно- правових актів які регулюють роботу в цій сфері , ціллю роботи в цьому напрямку є по-перше, можливість колосальної економії коштів, котрі витрачаються на придбання паперу та засобів друкування, поштові витрати, людський ресурс. По друге, суттєва економія часу на відправку  та доставку документа до отримувача , адже електронне пересилання документа займає долю секунди. По-третє, пришвидшить процес прийняття рішень ,а це в свою чергу спростить процес взаємодії органів державної влади, юридичних осіб усіх форм власності між собою та громадянами.

Для ефективної роботи в системі користувачі повинні мати певну базу знань та вмінь це і загальні відомості про Систему, принципи обміну листами та документами, розуміння складових частин Системи, розуміння та вміння працювати з діловими сценаріями; базу прикладних та базових знань з накладання /перевірки КЕП та багато іншого.

Проект реалізовується за підтримки Естонської e-Governance Academy та Державного Агентства з питань електронного урядування України. Викладацький склад сформовано з досвідчених інженерів та керівників підрозділів «Держінформресурс», всі спеціалісти мають повну вищу технічну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем що надає право на викладання, значні професійні навички, вміння та професійний досвід.

Головна перевага цього класу – мобільність, що дозволяє завдяки невеликій траті часу рзгорнути в будь-якому приміщення локальну мережу комп’ютерів і розпочати заняття. Таке рішення дає можливість застосування інформаційних технологій на будь-яких заходах і в будь-яких приміщеннях.

По закінченню навчально-консультаційного семінару-практикуму користувач буде вміти та знати:

1. Нормативно-розпорядчі документи що регулюють роботу системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
2. Порядок підключення органу виконавчої влади до Системи;
3. Принципи роботи електронно цифрового підпису та Virtual Private Network;
4. Порядок генерації, та доставки ключових пар користувачам;
5. Вимоги щодо безпеки роботи в Системі;
6. Відпрацювання всіх можливих ділових сценаріїв в Системі, та багато інших знань та вмінь для того щоб бути впевненим користувачем Системи.

Після успішного складання залікового заняття слухачі отримають Сертифікат про успішне проходження постійно діючого навчально-консультаційного семінару-практикуму «Застосування інформаційних технологій в роботі системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0)»,який буде підтверджувати їх обізнаність та готовність до правильної, кваліфікованої та коректної роботи в Системі.

Групи слухачів формуються по 10 осіб, курс навчання тривалістю 3 дні, з 09:00 до 17:00 години.

Для замовлення послуги та отримання детальнішої інформації щодо організації та проведення навчально-консультаційного семінару-практикуму Ви можете звертатися за номером телефону : (044) 221 – 99 -37.

Подати заявку на навчання по роботі із СЕВ ОВВ можна через форму

Ваше ім'я *

Ваш email *

Тема

Короткий зміст

Завантажити архів файлів *