Державна система електронних звернень

Головна  >>  Наші проекти  >>  Державна система електронних звернень

На виконання доручення Прем’єр-міністра України та з метою забезпечення відкритості та доступності органів державної влади було створено першу чергу єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування – http://www.z.gov.ua/.

Створений веб-ресурс дозволяє громадянам підготувати та подати електронне звернення до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Правильно оформлене електронне звернення є юридично значимим та буде розглянуте державними органами за тими ж вимогами, що й надане в письмовій формі.

На сьогоднішній день в Державній системі електронних звернень громадян, яка є складовою зазначеного веб-ресурсу, зареєстровано 42 органа виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Подальший розвиток Державної системи електронних звернень громадян дозволить забезпечити створення єдиного адресного простору органів виконавчої влади на державному загальнодоступному інформаційному веб-ресурсі, автоматизоване формування звітів щодо організації звернень громадян, оперативний контроль за реєстрацією та опрацюванням звернень громадян, підвищення якості надання електронних послуг громадян та рівня виконавської дисципліни в державних органах.

Державна система електронних звернень – це єдиний загально – доступний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  створений для:

  • підвищення якості та прозорості процесу опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • впровадження механізму подання юридично значимих електронних звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування в електронному вигляді із застосуванням електронного  цифрового підпису;
  • забезпечення оперативного контролю за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації;
  • створення єдиного адресного простору органів державної влади та органів місцевого самоврядування на державному загальнодоступному інформаційному веб-ресурсі;
  • формування статистики обліку звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.

Державна система електронних звернень надає

  • Громадянам: можливість формування, гарантованого надсилання юридично значимих звернень в електронному вигляді а також запитів на отримання публічної інформації до органів державної влади та органів місцевого самоврядування через єдину точку доступу (за принципом «єдиного вікна») через мережу Інтернет, а також контролю за розглядом звернень та запитів на отримання публічної інформації в режимі on-line .
  • Посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування: можливість приймання, розгляду, надання відповідей на електронні звернення та запити на отримання публічної інформації а також формування статистичного обліку звернень та запитів на тримання публічної інформації.
  • До Державної системи електронних звернень можуть підключатися всі зацікавлені державні та недержавні структури, які працюють із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації. Для користування Системою обов’язковим є доступ до мережі Інтернет та для відправки юридично значимого електронного звернення наявність електронного цифрового підпису.

Система є безкоштовною у використанні та цілодобово загальнодоступною. Персональні дані користувачів Системи обробляються та зберігаються згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Нормативно – правові  документи:

Електронна готовність

Основна мета розвитку електронного урядування в Україні – створення сучасних високотехнологічних механізмів, спрямованих на удосконалення діяльності центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, результатом яких повинно стати забезпечення прав фізичних і юридичних осіб на отримання об’єктивної та достовірної інформації про діяльність державних органів і якісних адміністративних послуг, а також впровадження ефективних інструментів забезпечення розвитку електронного урядування та становлення електронної демократії.

Разом з тим, враховуючи міжнародний досвід розвитку електронного урядування, побудова сучасних високотехнологічних механізмів потребує, насамперед, фундаментального аналізу стану електронної готовності, що дозволить максимально оптимізувати відповідні фінансові затрати з державного бюджету при розбудові технічної складової інфраструктури розвитку електронного урядування в Україні та надасть змогу уявити, як країна використовує можливості інформаційно-комунікаційних технологій для національного, економічного, соціального і культурного розвитку своїх громадян, порівнювати стан і аналізувати тенденції розвитку електронного урядування, що існують на державному та регіональному рівнях.

Наразі, оцінка електронної готовності України проводиться Національним центром електронного урядування на замовлення Державного агентства з питань електронного урядування України за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України.