“Крипто Автограф” – призначений для використання в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, системах електронного документообігу, електронного банкінгу, електронного трейдингу та електронних платіжних системах з метою забезпечення реалізації механізму авторизації користувачів системи, а також обчислення значення електронного цифрового підпису, шифрування / розшифрування інформації у процесі її передачі та обробки.

“Крипто Автограф” забезпечує отримання та використання послуг електронного цифрового підпису (сертифікації відкритого ключа, отримання позначки часу, визначення статусу сертифіката у реальному часі, визначення статусу сертифіката за списками відкликаних сертифікатів) від провідних акредитованих центрів сертифікації ключів України.

Використання JavaScript, Java, SOAP, WebSocket Security забезпечує можливість інтеграції “Крипто Автограф” до портальних рішень (веб-орієнтованих реалізацій) з метою забезпечення накладання та перевірки електронного цифрового підпису, шифрування та розшифрування інформації, аутентифікації користувача в системі за наявності в нього відповідних ключових даних і сертифіката відкритого ключа (eIDAS), реалізації національних криптографічних стандартів у веб-додатках із використанням провідних веб-оглядачів.

“Крипто Автограф” відповідає вимогам чинного законодавства України, підзаконним нормативно-правовим актам, державним стандартам (ДСТУ, ДСТУ ISO/ІЕС, ДСТУ ETSI TS), міжнародним стандартам криптографії з відкритим ключем (PKCS), робочим пропозиціям (RFC), Європейським телекомунікаційним стандартам (ETSI TS).