Фінансова звітність

 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2021 р.:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2021 р.:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2021 р.:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 р.:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2021 р.:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 Мiсяцiв 2021 р.:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020 р.:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.:
 • Ф4. Звіт про власний капітал за 2020 р:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.:
 • Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.:
 • Ф5. Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.:
 • Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.:
 • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік::
 • Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.::
 • Ф4. Звіт про власний капітал за 2021 р::
 • Ф5. Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік::