Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

Головна  >>  Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

Порядок підключення юридичних осіб до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0.

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0 ) призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису які не містять інформацію з обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших документів.

Метою створення Системи є:
 • створення єдиного інформаційного простору для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді з застосуванням ЕЦП;
 • підвищення ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень;
 • посилення контролю за обробкою, виконанням і зберіганням організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді;
 • скорочення витрат державного бюджету за рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами виконавчої влади;
 • створення передумов для переходу на електронний міжвідомчий документообіг з використанням виключно електронного документу.
Система електронної взаємодії органів виконавчої влади забезпечує виконання наступних функцій:
 • прийом/передачу організаційно-розпорядчих електронних документів Секретаріату Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади;
 • організацію погодження проектів нормативних актів між центральними органами виконавчої влади;
 • контроль виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів, погодження проектів нормативних документів (КМУ)
 • зберігання електронних документів та їх підготовку до передачі в електронний архів.
Переваги даного рішення:
 • Веб –  орієнтована комп’ютерна система. Робота з системою здійснюється за допомогою стандартного веб-браузера. Користувачі можуть працювати в системі в будь-який час і в будь-якому місці, для цього необхідний тільки комп’ютер, що підключений до мережі Інтернет.
 • Інтуїтивно зрозумілий веб –  інтерфейс
 • Єдине сховище документів. Після розміщення на файловому сервері документ доступний адресатам та не потребує переміщення між ними, що дає змогу всім користувачам, яким адресований документ, спільно працювати над ним.
 • Інтеграція з СЕД за узгодженим форматом (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 року № 1207).
 • Користувачами системи є відповідальні посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади.

Держателем Системи є Державне агентство з питань електроного урядування України.

Адміністратором Системи є Державне підприємство Державний центр інформаційних ресурсів України.

Нормативно – правові документи
Наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 26.12.2011  №188 «Про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади»;
Наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 30.12.2011  №200 «Про організацію роботи системи електронної взаємодії органів виконавчої влади»;