Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

Головна  >>  Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0 ) призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису які не містять інформацію з обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших документів.

Метою створення Системи є:
 • створення єдиного інформаційного простору для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді з застосуванням ЕЦП;
 • підвищення ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень;
 • посилення контролю за обробкою, виконанням і зберіганням організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді;
 • скорочення витрат державного бюджету за рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами виконавчої влади;
 • створення передумов для переходу на електронний міжвідомчий документообіг з використанням виключно електронного документу.
Система електронної взаємодії органів виконавчої влади забезпечує виконання наступних функцій:
 • прийом/передачу організаційно-розпорядчих електронних документів Секретаріату Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади;
 • організацію погодження проектів нормативних актів між центральними органами виконавчої влади;
 • контроль виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів, погодження проектів нормативних документів (КМУ)
 • зберігання електронних документів та їх підготовку до передачі в електронний архів.
Переваги даного рішення:
 • Веб –  орієнтована комп’ютерна система. Робота з системою здійснюється за допомогою стандартного веб-браузера. Користувачі можуть працювати в системі в будь-який час і в будь-якому місці, для цього необхідний тільки комп’ютер, що підключений до мережі Інтернет.
 • Інтуїтивно зрозумілий веб –  інтерфейс
 • Єдине сховище документів. Після розміщення на файловому сервері документ доступний адресатам та не потребує переміщення між ними, що дає змогу всім користувачам, яким адресований документ, спільно працювати над ним.
 • Інтеграція з СЕД за узгодженим форматом (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 року № 1207).
 • Користувачами системи є відповідальні посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади.

Держателем Системи є Державне агентство з питань електроного урядування України.

Адміністратором Системи є Державне підприємство Державний центр інформаційних ресурсів України.

Нормативно – правові документи
Наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 26.12.2011  №188 «Про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади»;
Наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 30.12.2011  №200 «Про організацію роботи системи електронної взаємодії органів виконавчої влади»;